Algemene Voorwaarden Standhouders Crazy Plantmarkt

Datum van opstellen: 24-01-2024

 

1. Definities
1.1. "Organisator" verwijst naar Tessa John-Verheij, die met haar bedrijf Crazy Plantlady Tessa, verantwoordelijk is voor de organisatie van de Crazy Plantmarkt op 6 april 2024.
1.2. "Standhouder" verwijst naar de persoon of entiteit die een standplaats huurt op de markt.

2. Inschrijving
2.1. De standhouder kiest een van de drie beschikbare pakketten, zoals beschreven op de website van de organisator.

1/ Early Bird standplaats voor €27,50 (maximaal 10 beschikbaar, op is op!)

Voor de snelle beslissers! Hierbij mag je zelf van tevoren een nog beschikbare plek (op volgorde van aanmelding) in de ruimte kiezen. Ik zorg voor een plattegrond. De plek is 3 bij 2 meter, en er staat een tafel voor je klaar (180 bij 75 cm). Je mag deze plek inrichten zoals je zelf wenst. Het is toegestaan om zelf nog een tafel mee te nemen. Als bonus zal ik jou (bovenop de normale promotie) 2 dagen lang als verkoper in de spotlight zetten op mijn Instagram/Facebook-pagina!

2/ Standplaats zonder tafel voor €22,50

Jouw plek wordt door mij in de ruimte toegewezen. De plek is 3 bij 2 meter. Er staat geen tafel voor je klaar, dus het is de bedoeling dat je zelf minimaal 1 tafel verzorgt (geen kleedjesverkoop!). Je mag deze plek verder inrichten zoals je zelf wenst.

3/ Standplaats met tafel voor €35,00

Jouw plek wordt door mij in de ruimte toegewezen. De plek is 3 bij 2 meter, en er staat een tafel voor je klaar (180 bij 75 cm). Je mag deze plek inrichten zoals je zelf wenst. Het is toegestaan om zelf nog een tafel mee te nemen.

2.2. De inschrijving is definitief na ontvangst van betaling.

3. Betaling en Annulering
3.1. De betaling dient door de standhouder aan de organisator, binnen twee weken na ontvangst van de factuur, te worden ontvangen.
3.2. Tot 1 maand voor de markt kan kosteloos en zonder opgave van reden worden geannuleerd.
3.3. Annuleringen dienen schriftelijk (per e-mail) te worden gemeld.

4. Toewijzing Standplaats
4.1. Standplaatsen worden toegewezen door de organisator op basis van beschikbaarheid en het karakter van het aanbod van de standhouder.
4.2. In het geval een standhouder een Early Bird Standhouders plek heeft, mag deze minimaal 2 weken voor de markt op volgorde van inschrijving een plaats in de ruimte zoeken. De organisator zorgt voor een plattegrond om dit mogelijk te maken.
4.3. De organisator behoudt zich het recht voor om de toegewezen standplaats te wijzigen indien dit strikt noodzakelijk blijkt, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen.

5. Opbouw en Afbraak
5.1. De standhouder is verantwoordelijk voor het opbouwen en afbreken van hun stand binnen de aangegeven tijdsperiodes.
5.2. Afhankelijk van het pakket waar de standhouder voor betaald heeft, staat er een tafel klaar. Wanneer er geen tafel bij het pakket inbegrepen is, neemt de standhouder zelf minimaal 1 tafel mee. Voor alle pakketten geldt dat het is toegestaan om binnen de toegewezen ruimte extra tafels of andere attributen (zoals kratjes of karretjes) ten behoeve van de opmaak van de plaats neer te zetten.
5.3. Opbouwen van de stand is mogelijk van 8.00 tot 10.00 uur. Afbouwen van de stand is pas toegestaan vanaf het einde van de markt om 16.00 uur. Eventueel eerder opruimen moet in overleg met de organisator.
5.4. De standhouder laat de plek net zo achter als deze is aangetroffen. De standhouder is zelf verantwoordelijk voor het opruimen van rommel en weggooien van troep.

6. Producten en Diensten
6.1. De standhouder is verantwoordelijk voor de juiste presentatie en verkoop van de producten.
6.2. De producten die worden verkocht zijn planten en/of planten-gerelateerd. Bij twijfel overlegt de standhouder met de organisator. De organisator mag producten weigeren als deze niet vallen binnen de aangegeven voorwaarden.
6.3. Het is verboden om eten en drinken te verkopen.

7. Promotie en Publiciteit

7.1. De standhouder stemt ermee in dat beeldmateriaal van hun stand kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
7.2. Voorafgaand aan de markt zal de organisator promotie voeren op onder andere sociale media. De organisator kan standhouders taggen indien zij een pagina hebben. Hierdoor kunnen wij gezamenlijk de zichtbaarheid vergroten.
7.3. Standhouders met een Early Bird standplaats hebben recht op 2 dagen extra promotie door de organisator. Hiervoor dient de standhouder zelf actief promotiemateriaal zoals foto(‘s) en/of teksten, per mail of via Instagram messenger, aan te bieden aan de organisator. De organisator zal binnen 48 uur minimaal 1 post op feed (Instagram en Facebook) plaatsen en minimaal 2 stories. Deze vorm van promotie vindt plaats in de laatste maand voorafgaand aan de markt.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De standhouder is aansprakelijk voor schade aan eigendommen van derden veroorzaakt door hun handelen.
8.2. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de standhouder.